White petunias

Photo: White petunias

7:49pm, Edmonton, AB, Canada
Canon Digital Rebel, F6.3, 1/500