Tour group

Photo: Tour group

11:37am, Pompeii, Italy
Canon G2, F5.6, 1/640