Duomo

Photo: Duomo

12:22pm, Siena, Italy
Canon G2, F6.3, 1/640