Simon

Photo: Simon

Simon was thinking about riding his sled down this steep chute

4:35pm, Pemberton, BC, Canada
Canon Digital Rebel XTi, F7.1, 1/250